Turek: bp Mering przewodniczył Eucharystii na zakończenie kolędy w parafii św. Barbary


14 lutego 2021 r., ks. ŁP

Turek: bp Mering przewodniczył Eucharystii na zakończenie kolędy w parafii św. Barbary

Od dłuższego czasu wiele inicjatyw i spraw duszpasterskich zmienia swój dotychczasowy charakter i harmonogram co oczywiście związane jest z trwającą pandemią koronawirusa. Nie inaczej jest z wizytami duszpasterskimi w parafiach. W parafii pw. św. Barbary w Turku sprawowane były tzw. Msze św. kolędowe w intencji rodzin z konkretnych ulic i wiosek. Natomiast zwieńczeniem tegorocznego kolędowania była uroczysta Eucharystia, której 13 lutego przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Pasterz Kościoła Włocławskiego wygłosił również okolicznościową homilię.
 
Na samym początku Mszy św. wszystkich zebranych przywitał ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz. Ks. Frankowski w swoim słowie nawiązał do postaci św. Rocha, do którego uciekano się w chwilach zagrożenia epidemiologicznego. Ks. Proboszcz poprosił również, aby Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w intencji rodzin z parafii pw. św. Barbary w Turku.
 
Hierarcha w swoim słowie podkreślił wartość jaką posiada Msza św. oraz świadome w niej uczestnictwo. „Przypomnijmy sobie jakim źródłem siły jest dla nas jako ludzi wierzących Eucharystia […] Centrum Eucharystii jest Jezus Chrystus, Jego ołtarz, Jego sakrament, który sprawia, że Chrystus najprawdziwiej jest z nami” – powiedział hierarcha.  Dalej Pasterz zaapelował, aby doceniać wartość jaką posiada każda Msza św. „Zbiegliśmy się dzisiaj kończąc kolędę i prosząc o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin parafii. Przyszliśmy żeby naszą wiarę wzmocnić, żeby Eucharystię nauczyć się doceniać, żeby podziękować Bogu, że został z nami i dla nas” - dodał Ksiądz Biskup.
 
W dalszej części homilii Pasterz Kościoła Włocławskiego nawiązał do czytania z Księgi Rodzaju i pytaniem skierowanym przez Boga do człowieka: Gdzie jesteś? „Jesteśmy poszukiwani przez Boga, przez Jezusa i chcemy wiernością i męstwem Tego Jezusa nieść światu, temu małemu światu jaki tworzy nasza rodzina i temu większemu jaki tworzą nasi znajomi, bliscy i krewni, a także największemu jakim jest nasza Ojczyzna. Takie ma być nasze świadectwo i służba Panu. […] Zbieramy się tutaj, aby ożywić wolę niesienia ludziom Jezusa”.
 
Kolejnym tematem podjętym przez Księdza Biskupa była tęsknota za autentycznym przeżywaniem Eucharystii. „Oczy wiary otwierają nas naprawdę i na to czego dotykamy. Bierzemy Jezusa do serca. Przechodzimy obok krzyża. Modlimy się. Jednak to wszystko za mało nas porusza. Nie rozpoznajemy Go w telewizji. Nie możemy zastąpić eucharystycznego głodu oglądaniem transmisji Mszy św. To jest tylko w wyjątkowych wypadkach. Ale On chce naszej rzeczywistej obecności i chce być najprawdziwszym pokarmem, który bierzemy do naszych serc. Nie zaspokoimy głodu patrząc na obraz obiadu […] Potrzebujemy rzeczywistego i prawdziwego spotkania z Jezusem, Tym który nas karmi samym sobą w czasie Mszy św. Zawsze myślę, że gdybyśmy wierzyli że przyjmujemy Boga do serca to serce powinno nam pęknąć ze szczęścia, dumy i poczucia wyjątkowości” - powiedział kaznodzieja.
 
Kończąc homilię hierarcha mówił: „Jezu, nasz Boże i Panie przyjdź! Bądź z nami! Pomóż nam nieść Ciebie innym! Umocnij wiarę! Przyjmij dziękczynienie za dary Twojej wspaniałej Osoby w znaku chleba i wina! Błogosław Nam, naszym rodzinom, Ojczyźnie całej! Nasz Panie i Boże. Amen.”
 
Na zakończenie Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego sakramentu, modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny, litania do św. Józefa i błogosławieństwo.
 
Całość spotkania miała zwieńczenie w domu plebanijnym, gdzie Pasterz Diecezji odprawił tradycyjną kolędę.