Szadek: Czas łaski i mocy z nieba


20 lipca 2018 r., teskt i foto: ks. Mariusz Staszak

Szadek: Czas łaski i mocy z nieba

W dniach 18-19 lipca br., parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku przeżywała nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Gargano.
 
W środę, 18 lipca, licznie przybyli parafianie oraz wierni z dekanatu szadkowskiego, wraz ze swoimi duszpasterzami, zgromadzili się na placu przykościelnym, by w uroczystej procesji, w eskorcie policji i druhów z ochotniczych straży pożarnych, wnieść Niebiańskiego Posłańca do świątyni.
 
W kościele gospodarz miejsca, ks. kanonik Maciej Korczyński, nałożył na figurę św. Michała Archanioła złotą koronę. Następnie parafianie oraz Ksiądz Proboszcz wyrazili radość z obecności wyjątkowego Gościa we wspólnocie wierzących i zaprosili do uczestnictwa we Mszy św., podczas której homilię wygłosił ks. Robert Ryndak CSMA. Kaznodzieja przybliżył początki objawień św. Michała Archanioła, skłaniając wiernych do refleksji nad własnym życiem, jako wiernych wyznawców nauki Jezusa Chrystusa. Uświadomił też zgromadzonym, że czas obecności widzialnego znaku Wodza Niebieskich Zastępów we wspólnocie parafialnej jest czasem szczególnej łaski i mocy z nieba, czyli swoistego rodzaju rekolekcjami.
 
Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Zwieńczeniem pierwszego dnia nawiedzenia św. Michała Archanioła był Apel Jasnogórski.
 
W czwartek, drugiego dnia nawiedzenia, w świątyni zgromadziły się osoby chore i w podeszłym wieku; podczas Mszy św. o godz. 9.00 zawierzali się oni Bogu przez św. Michała Archanioła, prosząc o łaskę zdrowia. Obecni na liturgii otrzymali również sakrament namaszczenia chorych. Wielu zdecydowało się też na przyjęcie szkaplerza św. Michała Archanioła.
 
Dziękczynieniem za szczególny czas łaski była Eucharystia sprawowana o godz. 15.30, podczas której nastąpiło zawierzenie parafii oraz całego dekanatu szadeckiego opiece św. Michała Archanioła.
 
Po nabożeństwie, figura Niebieskiego Posłańca opuściła świątynię parafialną i została przewieziona do kościoła w parafii Dobra.