Spotkania rejonowe kapłanów


28 listopada 2017 r.

Spotkania rejonowe kapłanów

Spotkania rejonowe kapłanów diecezji włocławskiej przed rozpoczęciem adwentu odbyły się w duchu przygotowania do peregrynacji figury św. Michała Archanioła z góry Gargano, która rozpocznie się w naszej diecezji od 9 kwietnia 2018 roku.  Na zaproszenie wydziału duszpasterstwa ogólnego zjazdy we Włocławku, Koninie i Sieradzu prowadzili księża Michalici, ks. dr Jan Seremak, kustosz Sanktuarium Michała Archanioła w Miejscu Piastowym oraz ks. mgr Rafał Szwajca, koordynator peregrynacji w zgromadzeniu księży Michalitów. W konferencjach ksiądz kustosz zwracał uwagę na potrzebę nawrócenia, przemiany, a także wytrwałej modlitwy. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu księża prowadzący spotkanie, zawierzyli wszystkich kapłanów naszej diecezji Jezusowi Chrystusowi, przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.
W spotkaniu we Włocławku uczestniczył biskup włocławski Wiesław Mering łącząc stulecie objawień w Fatimie z planowanym nawiedzeniem figury św. Michała, zwrócił uwagę, że Pan Bóg nigdy nie mówi nam wprost o swoich planach. Nawiązując do objawień fatimskich zwrócił uwagę, że dzieci najpierw miały trzykrotne widzenie anioła. – Bardzo pięknie o tym pisze w książce wydanej przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników pani Lidia Lasota – powiedział biskup Mering – to właśnie anioł doprowadził do spotkania dzieci fatimskich z Matką Bożą.
– Nie tylko mamy nawracać naszych parafian, ale przede wszystkim siebie. Dobrze, że przypominamy sobie tę prawdę na początku nowego roku liturgicznego – zaznaczył biskup Mering nawiązując do konferencji ks. dr. Jana Seremaka.