Sieradz: kościół Wszystkich Świętych bazyliką mniejszą


26 kwietnia 2018 r., ks. AN

Sieradz: kościół Wszystkich Świętych bazyliką mniejszą

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą szczególnych uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka, kościół farny Wszystkich Świętych w Sieradzu obdarzyła tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej wraz ze wszystkimi przysługującymi jej prawami i przywilejami liturgicznymi.
 
Wniosek w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej złożył biskup włocławski Wiesław Mering, który w piśmie z dnia 2 lutego 2018 wyraził liczne prośby i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych miasta Sieradza, zwłaszcza parafii Wszystkich Świętych. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą szczególnych uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka wydała dekret w tej sprawie obdarzając świątynię tytułem i godnością bazyliki Mniejszej. Dekret został podpisany 19 marca 2018, w uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Diecezji Włocławskiej.
 
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Dekrecie „O tytule bazyliki mniejszej”, wydanym 9 listopada 1989 roku, w bazylice mniejszej winna być zapewniona stała liturgiczna formacja wiernych. Do głównych zadań wspólnoty związanej z bazyliką należy studiowanie i upowszechnianie dokumentów papieża i Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza odnoszących się do świętej Liturgii. Należy troszczyć się o jak najgodniejszy przebieg liturgii oraz rozwijać czynne uczestnictwo wiernych tak w sprawowaniu Eucharystii, jak Liturgii Godzin. Celem uwydatnienia szczególnej więzi komunii łączącej bazylikę mniejszą z rzymską stolicą św. Piotra, co roku powinny być obchodzone: święto Katedry św. Piotra (dnia 22 lutego); uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (dnia 29 czerwca); rocznica wyboru Ojca Świętego lub inauguracji jego pontyfikatu.
 
W wyznaczone dni wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego), dostąpić odpustu zupełnego.
 
Uroczyste ogłoszenie tytułu bazyliki mniejszej odbędzie się w Sieradzu 21 maja br., w święto NMP Matki Kościoła.