Sieradz: bierzmowanie w blasku dwu Serc


10 czerwca 2018 r., tekst: ks. Jabusz Bartczak; foto: Dominika Pośpiech

Sieradz: bierzmowanie w blasku dwu Serc

9 czerwca, a więc dzień po uroczystości odpustowej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w sieradzkiej parafii pod tym wezwaniem miało miejsce wyjątkowe uczczenie Niepokalanego Serca Maryi. Tego dnia biskup włocławski Wiesław A. Mering przewodniczył Eucharystii, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 130 osobom. W homilii - opartej na fragmencie Ewangelii o odnalezieniu Jezusa w świątyni - Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na trzy aspekty: niebezpieczeństwo zagubienia Jezusa w życiu, wyższość spraw boskich nad ludzkimi oraz potrzebę przechowywania w sercu słów Boga i doświadczenia Jego obecności. Uroczysty przebieg liturgii był owocem gorliwej pracy gospodarza parafii ks. prał. dr. Mirosława Miłka, dziekana dekanatu sieradzkiego II, ministrantów, chóru Cantate Deo z organistą p. Idzim Matyszczakiem, a także zespołu Soli Deo.