Posiedzenie Komisji Liturgicznej Diecezji Włocławskiej


24 listopada 2017 r., ks. Janusz Bartczak

Posiedzenie Komisji Liturgicznej Diecezji Włocławskiej

Dnia 24  listopada br. odbyło się posiedzenie odnowionej Komisji Liturgicznej Diecezji Włocławskiej. Zgodnie z dekretem Biskupa Włocławskiego  z dnia 23 lutego 2017 r. w jej skład wchodzą: ks. inf. prof. Krzysztof Konecki – przewodniczący, ks. prał. Józef Nowak, ks. prał. wikariusz biskupi Sławomir Deręgowski, ks. prał. Sławomir Kasprzak, ks. Robert Dynakowski oraz ks. Janusz Bartczak – wybrany podczas zebrania sekretarzem Komisji.
 
Diecezjalne komisje liturgiczne są odpowiedzią na polecenie soborowej Konstytucji o Liturgii (n. 45) i stanowią organ doradczy dla biskupa diecezjalnego. Pomagają wprowadzać w życie postanowienia watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz komisji liturgicznych działających przy konferencjach episkopatu poszczególnych krajów.
 
Podczas spotkania włocławskiej komisji rozmawiano m.in. na temat wielopłaszczyznowej formacji liturgicznej osób duchownych i świeckich, do której usilnie zachęcał św. Jan Paweł II, a także o materii sakramentów (zwłaszcza Eucharystii), katechezach mistagogicznych dla dorosłych, Liturgii Godzin z większym udziałem wiernych świeckich, o języku migowym dla osób niesłyszących, nadużyciach w sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów oraz nt. bardziej owocnej pracy z ministrantami, lektorami, ceremoniarzami i animatorami muzycznymi.
 
Mając na uwadze coraz większą potrzebę świadomego przeżywania tajemnic wiary celebrowanych w liturgii, członkowie Komisji są otwarci na uwagi i sugestie zarówno ze strony osób duchowny, jak i świeckich.