Pasterz Diecezji otworzył wystawę poświęconą diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej


11 listopada 2018 r., tekst: ks. ZŁ; foto: ks. JG

Pasterz Diecezji otworzył wystawę poświęconą diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej

Wieczorem 10 listopada, w przeddzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku rozpoczęły się uroczyste obchody tej podniosłej rocznicy.
 
O godzinie 19.00 Pasterz Diecezji otworzył wystawę „Za wolną Ojczyznę i cara imperatora… módlmy się. Dzieje diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej”. Wystawa opowiada o dziejach diecezji włocławskiej w latach niewoli narodowej (1795-1918). Tytuł wystawy nawiązuje do skomplikowanej sytuacji polskiego Kościoła i wiernych w tamtych latach oraz wskazuje na konflikt między pragnieniami serc polskich patriotów a tym, do czego zobowiązywała Kościół zaborcza władza. Z jednej bowiem strony, w czasie nabożeństw i nielegalnych manifestacji śpiewano pieśni religijno-patriotyczne, modląc się o wolną ojczyznę, z drugiej zaś strony – Kościół zmuszony był do wprowadzenia do kalendarza liturgicznego dodatkowych mszy z okazji różnych świąt rządowych na których intonowano modlitwy w intencji cara i licznych członków carskiej rodziny. Pomimo wszystkich przeciwności i szykan, Kościół przetrwał, działał i przyczynił się do zachowania narodowej tożsamości w czasach zaborów.
 
Na wystawie zgromadzono XIX-to wieczne archiwalia dokumentujące bolesną historię naszej diecezji oraz muzealia związane z tym okresem historycznym.
 
Następnie zgromadzona licznie publiczność w auli muzealnej wysłuchała koncertu fortepianowego „Polska Chopina” w wykonaniu pianisty Jana Przepałkowskiego. Koncert rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym wysłuchano, utworów skomponowanych przez polskiego kompozytora w latach niewoli m. in. Sonatę h-moll op. 58, Etiudę op. 10 nr 12 (Rewolucyjna), Polonza As-dur op. 53.
 
Uroczyste obchody zakończyły się wspólną modlitwą apelową w intencji Ojczyzny w bazylice katedralnej, o godzinie 21.00, której przewodniczył ks. prał. Zbigniew Szygenda.