Parafia Malanów: Biskup Włocławski konsekrował ołtarz i poświęcił nowy witraż


6 grudnia 2018 r., tekst i foto: ASK

Parafia Malanów: Biskup Włocławski konsekrował ołtarz i poświęcił nowy witraż

Wspólnota wiernych w Malanowie przez cały dzień 6 grudnia gościła ks. bp. Wiesława Meringa. Pasterz Diecezji, przewodniczył Mszy św. w kaplicy w Dziadowicach (gdzie konsekrował marmurowy ołtarz) oraz w kościele parafialnym św. Stanisława BM i Mikołaja Bp w Malanowie (gdzie poświęcił witraż Ducha Świętego).
 
W tym dniu parafianie świętowali dzień odpustu, który był zarazem podsumowaniem rekolekcji adwentowych, prowadzonych przez ks. prał. Jacka Szymańskiego, rektora WSD we Włocławku. Świętującym towarzyszył również ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego oraz wielu księży z dekanatu. Tłum wiernych powitał przed południem Księdza Biskupa w Dziadowicach, na czele z proboszczem ks. prałatem Stanisławem Płaszczykiem, podczas historycznego dla wspólnoty wydarzenia. Gospodarz zaznaczył, że murowany ołtarz stanął w kaplicy dzięki inspiracji ks. bp Meringa i wysiłkowi wiernych, motywowanych przez Marię Ignasiak, która dba o kaplicę w Dziadowicach, jak o własny dom. Na początku Eucharystii pasterz diecezji poświęcił nowe żyrandole i stacje drogi krzyżowej, ambonę oraz nowy ołtarz. Homilię wygłosił ks. prał. Janusz Bartczak. Podkreślił fundamentalne znaczenie ołtarza. – Eucharystia nie mogłaby się odbyć bez ołtarza. Izraelici najpierw stawiali ołtarz, a dopiero później wznosili sanktuaria. Ołtarz znajduje się w centralnym miejscu kościoła, na skrzyżowaniu dwóch linii – linii pionowej światła zstępującego z nieba prosto na ołtarz i linii poziomej ludzi wchodzących do świątyni, wprost w stronę ołtarza. To właśnie na ołtarzu nasze życie łączy się z życiem Boga, na nim modlitwa staje się cielesna. Tylko przy ołtarzu spotykamy się fizycznie z Bogiem – mówił kaznodzieja i dopowiedział, jak ważny jest osobisty kontakt w relacji miłości, którego nie zastąpi żadna korespondencja. Odnosząc się do przeczytanej Ewangelii zaznaczył, że ołtarz gwarantuje spotkanie ze Zbawicielem i przemienia serca, ale też zobowiązuje do kroczenia Jego drogą.
 
Po liturgii słowa i modlitwie słowami litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Diecezji namaścił ołtarz, kreśląc znak krzyża w pięciu miejscach, symbolizujących rany Chrystusa, i okadził. Po udekorowaniu stołu pańskiego, ks. prał. Płaszczyk zapalił ołtarzowe świece. Sprawowana Eucharystia dopełniła konsekracji. Przed rozesłaniem ks. bp Mering zaprosił liczną grupę dzieci przed ołtarz i wyjaśnił symbolikę chrześcijańskich znaków wpisanych w marmur – ryb, chlebów, winogron, krzyża – wskazujących na Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, składających się w wyznanie wiary. – Kapłan składa pocałunek tylko na ołtarzu, to znak najwyższej czci. Dzisiejszy dzień to przepiękny prezent w postaci nowego ołtarza – to żywy Chrystus! – mówił Ksiądz Biskup w dzień uczczenia wielkodusznego serca św. Mikołaja Biskupa, gratulując wspólnocie.
 
Popołudniowa Msza św. koncelebrowana, której również przewodniczył ks. bp Mering, zgromadziła wiernych w kościele parafialnym w Malanowie. W Eucharystii uczestniczyli m.in. władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz państwo Stolarscy - fundatorzy witraża, przedstawiającego Ducha Świętego, wotum w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i uczczenie roku Ducha Świętego. Witraż wykonała Elżbieta Bednarska z synem, w pomoc przy montażu zaangażowali się też państwo Bukowscy.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, który przewodniczył parafialnym rekolekcjom. – Bp Mikołaj pokazuje nam, jak być dobrym – zasłynął z tego, że w sposób dyskretny potrafił wspierać diecezjan. Jego postać wciąż nas inspiruje – przyznał ksiądz rektor, przypominając jednak, że św. Mikołaj został odarty z atrybutów biskupstwa. Zaprosił też, by w adwentowych rozważaniach pochylić się nad Eucharystią. – W niedzielę Jezus wyszedł żywy z grobu. Nie raz, my, ludzie wierzący, dokonujemy zamachu na niedziele. (…) Msza Św. jest najpiękniejszym spotkaniem z Panem Jezusem. Bóg przychodzi do człowieka, by poprowadzić go do życia wiecznego – stwierdził kaznodzieja. Wymienił również dwa wymiary Mszy św.: ofiarę i ucztę. – Podczas Eucharystii dokonuje się ofiara poprzez chleb i wino, które stają się ciałem i krwią Chrystusa. Jezus składa siebie w ofierze Ojcu. Ofiara krzyża zostaje ponowiona i uobecniona. (…) Jezus zaprasza, abyśmy karmili się Słowem Bożym, zabiega o nasze zbawienie – mówił, przypominając, że w domu możemy się modlić, ale nie doświadczymy ofiary, nie zasiądziemy z Jezusem do wieczerzy. – Bywa, że nie mamy czasu dla Jezusa, który nas kocha i my zapewniamy, że Go kochamy. Nie zmarnujmy szansy uczestnictwa w Mszach Świętych. Niech ta Najświętsza Ofiara będzie dla nas okazją do rozbudzenia gorliwości, miłości i postanowień adwentowych – zaapelował ks. rektor.
 
Przed rozesłaniem ks. bp Mering poświęcił witraż Ducha Świętego okadzając go, a ks. prał. Płaszczyk podziękował Bogu oraz pasterzowi diecezji za dzień pełen wspólnotowej modlitwy, uczestnictwa w uroczystych wydarzeniach. – Duch Święty chce zstąpić i umocnić nas w mężnym wyznawaniu wiary – mówił proboszcz, dziękując też wszystkim zaangażowanym w budowę witraża. Złożył również ks. biskupowi życzenia urodzinowe w imieniu całej wspólnoty parafialnej. – W tych niełatwych czasach chcemy wiernie głosić Chrystusa, jak robił to św. Mikołaj. Wierzę w słowa św. Augustyna – złych czasów nie ma, bo wszystkie są boże. On, który istnieje poza czasem, każe człowiekowi głosić Jego chwałę i bezczasową wielkość. Myślę, że tę funkcję będzie doskonale pełnił okadzony witraż – stwierdził ks. biskup gratulując raz jeszcze całej wspólnocie.
 
W uroczystości uczestniczyła energetyczna, kilkudziesięcioosobowa schola, a o przygotowanie liturgii zadbał ks. Marcin Zaworski, wikariusz parafii.