Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej


18 maja 2022 r., tekst: ks. AT; foto: ks MSz

Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej

– Prymas Wyszyński dzięki różnym darom i charyzmatom stał się mężem opatrznościowym i już za swego życia otaczany był pewnego rodzaju kultem – mówił bp Krzysztof Wętkowski 18 maja, w czasie Mszy św. w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Podczas Eucharystii biskup włocławski poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
 
W uroczystości uczestniczyli dyrekcja, pracownicy szkoły oraz uczniowie z rodzicami. Wśród gości byli przedstawiciele władz parlamentarnych i wojewódzkich, jak również prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.
 
W homilii biskup włocławski ukazał osobę Prymasa Tysiąclecia, jako człowieka oddanego Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, którego życie powinno być wzorem dla wszystkich ludzi.
 
Nawiązując do Ewangelii, mówiącej o krzewie winnym i latorośli, hierarcha wskazał, że jest to symbol trwania człowieka w Bogu, które zostało zainicjowane w momencie chrztu. Wyjaśnił też znaczenie „trwania w Bogu”. – To znaczy przede wszystkim żyć w stanie łaski, karmić się Bożym słowem, przyjmować Komunię św., przystępować do sakramentu pokuty – wyliczał, dodając, że takie życie będzie owocne.
 
Na tym tle biskup włocławski przypomniał najważniejsze momenty z życia bł. kard. Wyszyńskiego, zaczynając od religijnego wychowania w rodzinnym domu, poprzez posługę biskupią i prymasowską, internowanie, peregrynację Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, udział w Soborze Watykańskim II, aż po wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i śmierć w 1981 r. Homilista podkreślił, że Prymas Tysiąclecia był duchowym przewodnikiem zarówno wierzących, jak i niewierzących Polaków. – O wielkości i szacunku, a także pewnego rodzaju kulcie jego osoby może świadczyć napis na szarfie wieńca przyniesionego na jego pogrzeb: „Niekorowanemu królowi Polski” – mówił bp Wętkowski, dodając, że prywatnie kard. Wyszyński był człowiekiem skromnym, pokornym, lubiącym żarty.
 
– Prymas Wyszyński żył dla Kościoła i ojczyzny, i jest dziś przykładem i wzorem dla każdego człowieka – mówił biskup diecezjalny, wskazując istotne elementy konieczne we właściwym wychowaniu dzieci i młodzieży: zakorzenienie w Bogu, świadectwo wary, obecność we wspólnocie Kościoła oraz służba ojczyźnie.  – To wszystko odnajdziemy bez trudu w waszym wielkim patronie – mówił homilista, zwracając się do uczniów z Wólki Czepowej. Zachęcił też młodych ludzi, aby podążali drogą wskazaną przez bł. Prymasa Tysiąclecia nie tylko podczas nauki w szkole podstawowej, ale także w późniejszym życiu.
 
Szkoła podstawowa w Wólce Czepowej (powiat kolski, województwo wielkopolskie) istnieje od 1948 r. Po likwidacji placówki z przyczyn ekonomicznych, od 2004 r. funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Obecnie uczy się w niej 123 uczniów.