Nominacje i zmiany personalne (październik)


30 października 2020 r.

Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 21.10.2020 r.
ks. Łukasz Dzikiewicz – ustanowiony spowiednikiem alumnów WSD we Włocławku
Andrzej Zykubek – zlecenie prowadzenia zajęć z antropologii filozoficznej i filozofii przyrody w WSD w roku akademickim 2020/20201
 
Z dniem 29.10.2020 r.
ks. Piotr Siołkowski – zawieszony w pełnieniu obowiązków proboszcza par. Czernikowo oraz dziekana dekanatu czernikowskiego
ks. Damian Donderowicz – mianowany tymczasowym administratorem parafii Czernikowo
 
Z dniem 01.11.2020 r.
ks. Łukasz Matuszak – mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku i skierowany do pracy w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej