Nauczyciele diecezji włocławskiej pielgrzymowali na Jasną Górę


2 lipca 2018 r., tekst: ks. AT, foto: DG

Nauczyciele diecezji włocławskiej pielgrzymowali na Jasną Górę

Kilkanaście tysięcy nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników oświaty z całej Polski przybyło do Częstochowy w dniach 1-2 lipca br., aby uczestniczyć w 81. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę. Wśród nich była grupa nauczycieli z diecezji włocławskiej, którym towarzyszył ks. dr. Andrzej Tomalak, diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców.
 
Doroczne spotkanie u tronu Królowej Polski rozpoczęło się sympozjum naukowym, w auli o. Kordeckiego, zatytułowanym „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.
 
W jego trakcie uczestnicy wysłuchali najpierw prelekcji: „Służba Bogu i Ojczyźnie - szczytowa postawa racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary, kultury polskiej”, autorstwa ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza (z KUL). Prelegent przywołując przykłady Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, ks. Piotra Skargi, Ignacego Jana Paderewskiego czy Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i współczesnego męczennika, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ukazywał patriotyzm jako „szkołę szacunku wobec drugiego człowieka oraz wyzwalania człowieka do ofiarności i poświęceń”. Ukazywał też rolę nauczycieli w procesie wychowania. „Nauczyciele – mówił ksiądz profesor – mają współpracować z rodzicami w pogłębianiu u młodych ludzi miłości do rodziców, Boga i Ojczyzny”.
 
Następnie przedstawicielka rodziny bł. Natalii Tułasiewicz nakreśliła sylwetkę swojej krewnej, która w 1945 r., w wieku 39 lat, zginęła w komorze gazowej w Niemieckim Obozie Zagłady w Ravensbruck. Do końca była wierna swojej nauczycielskiej misji, ucząc na tajnych kompletach w czasie wojny, a także po aresztowaniu i osadzeniu w obozie. Wyniesiona do chwały ołtarzy w gronie 108 Męczenników II wojny światowej.
 
W czasie świadectw, nauczyciele zaangażowani w dzieło „Warsztaty w drodze”, dzielili się doświadczeniem tego niecodziennego wydarzenia. Jest to ogólnopolska piesza pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę, która wyrusza z Zielonej Góry 1 sierpnia, aby po 12 dniach wędrowania dojść przed oblicze Czarnej Madonny. W trakcie pielgrzymki nauczyciele uczestniczą w kursach dokształcających z różnych dziedzin.
 
Druga część 81. pielgrzymki nauczycieli rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim, który prowadził ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli. W swoim rozważaniu przypomniał ważniejsze wydarzenia z historii Polski oraz maryjną pobożność naszych rodaków. Nie zabrakło też nawiązania do roli nauczycieli i wychowawców, których hierarcha ukazał jako tych, którzy „przez formacyjną pracę z dziećmi i młodzieżą, kształtują ducha patriotyzmu w kolejnych pokoleniach Polaków”.
 
Przedłużeniem apelowego zatrzymania była adoracja w Kaplicy Cudownego Obrazu, przygotowana i prowadzona przez nauczycieli. Intensywny dzień zakończyła Msza św. przed Ikoną Pani Jasnogórskiej, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski. W homilii Ksiądz Biskup przywołując słowa o. Piotra Roztworowskiego (kameduły), powiedział, że najważniejszym celem formacji i wychowania jest scalanie, wewnętrzne zjednoczenie człowieka. Ukazując zaś przeciwności jakie świat stawia przed współczesną szkołą, przestrzegał nauczycieli, aby nie stali się bezwiednymi marionetkami w rękach tego świata, ale odważnie dążyli do celu, jakim jest prowadzenie do prawdy i jedności, zarówno tej wewnętrznej jak i międzyludzkiej. Nauczyciel ma stawać się podobnym do Maryi, która zachwyca nas swoją pokorą (która oznacza umiejętność stawania w prawdzie o sobie, zarówno swoich mocnych stronach, ale bez popadania w pychę), czystością (wewnętrzną, duchową) oraz posłuszeństwem wobec woli Bożej.
 
Drugi dzień swoistych rekolekcji rozpoczął się modlitwą różańcową przed jasnogórskim szczytem. Tam też polscy nauczyciele i wychowawcy wysłuchali wykładu programowego prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka (z UJ w Krakowie), pt.: „Jak walczyć o niepodległość i jak ją budować? Doświadczenia polskiej historii”. „Czy jest sens wspominać zrywy narodowe i walki o niepodległość naszej Ojczyzny, skoro prawie zawsze kończyły się one niepowodzeniem?”, pytał prelegent i wyjaśnił, że „nie zrozumiemy polskiej historii jeżeli będziemy przeciwstawiali powstanie, walkę zbrojną - pracy organicznej, w której potrzeba odwagi myślenia. Praca organiczna wynika z powstań i jest ich kontynuacją”, mówił prof. Nowak, przekonując, że Polsce w każdym czasie potrzebni są ludzie odważni, ale także mądrzy, by budować siłę duchową, kulturową, ale także gospodarczą.
 
Koncert zespołu z parafii św. Antoniego w Lublinie był czasem na refleksję przesłania ostatniego wykładu.
 
Kulminacyjnym momentem dnia była Eucharystia sprawowana z jasnogórskiego szczytu, której przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. W homilii Pasterz Kościoła radomskiego ukazał Maryję jako nauczycielkę wiary i zawierzenia Bożemu słowu. „Tak jak św. Jan pragniemy wziąć Maryję do siebie: do naszego życia i do ważnej pracy wychowawczej”, mówił hierarcha, dodając: „Złóżmy w ręce tej najpiękniejszej Nauczycielki pragnienie dobrego wypełnienia misji, którą jest wychowanie dzieci i młodzieży”.
 
Nawiązując zaś do trudnych momentów polskiej historii, Ksiądz Biskup mówił: „Ileż spraw w naszym kraju mogłoby potoczyć się inaczej, gdyby ludzie pamiętali słowa Norwida, że «Ojczyzna to zbiorowy obowiązek»”.
 
Zachęcał do całkowitego przylgnięcia do Boga, zarówno sercem jak i umysłem oraz kształtowania dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii, przypominając słowa bł. Pawła VI: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. Wezwanie to powinno stać się wyznacznikiem pracy wszystkich polskich nauczycieli, wychowawców i katechetów.
 
W godzinie miłosierdzia pielgrzymi rozpoczęli nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach.
 
Ostatnim punktem pielgrzymki było zawierzenie polskiej szkoły i wszystkich nauczycieli, wychowawców i katechetów Matce Bożej. Aktu tego dokonał w Kaplicy Cudownego Obrazu ks. bp Piotr Turzyński, który udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa na drogę powrotną, rozpoczynające się wakacje oraz czekający po nich kolejny rok pracy.