Medal papieski za 55 lat posługi kościelnej


29 czerwca 2018 r., tekst: Włodzimierz Majewski, foto: Sławomir Tarnowski

Medal papieski za 55 lat posługi kościelnej

Śpiew kościelny jest nieodzowną i integralną częścią uroczystej liturgii – stwierdził II Sobór Watykański. Muzyka w liturgii integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów. Muzyka religijna jest sztuką, która odnosi się w swej inspiracji do tematyki dotyczącej Boga, Jego objawiania się w świecie, bądź też różnych przejawów życia wspólnoty wierzących. Muzyka kościelna pochodzi z chrześcijańskiego kręgu kulturowego i jest związana z życiem chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych. Należy bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej muzyki liturgicznej, która jest autentyczną sztuką nakierowaną zawsze na świętość kultu, i wprowadzać do liturgii tylko to, co odpowiada świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych i pobożności wiernych.
 
Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest zbawienie człowieka. To zadanie wspólnota Kościoła realizuje przede wszystkim poprzez celebrację liturgii, którą Sobór Watykański II określił "szczytem i źródłem" wszelkiej działalności Kościoła. Uroczysta liturgia, w świetle prawodawstwa Kościoła, związana jest nierozerwalnie ze stosowaniem w niej m. in. odpowiedniej muzyki.
 
Te bardzo ważne przesłanki prawno-liturgiczne są przyczyną do refleksji nad rolą organisty, sprawującego niezwykle istotną posługę parafialną. Dla godnego spełniania swoich obowiązków, zgodnie ze świętością obrzędów, którym ma służyć, organista powinien odznaczać się: odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, nienagannym życiem osobistym i rodzinnym oraz postawą moralną zgodną z nauką Kościoła, postawą współpracy z duchowieństwem i innymi pracownikami kościelnymi, umiłowaniem liturgii oraz systematyczną pracą, skierowaną na pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności muzycznych.
 
Wymogi zawarte w dokumentach prawa kościelnego, które organista spełniać powinien analizowane przez pryzmat ponad półwiecznej pracy dla jednej parafii skłaniają do nieodpartej chęci zaprezentowania  nietuzinkowej postaci organisty z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Kłotnie (dekanat kowalski).
 
W dniu 28 kwietnia 2018 r. o godz. 11,  podczas uroczystości bierzmowania, w obecności Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, społeczność parafialna pożegnała swego dotychczasowego organistę Pana Stanisława Starzyńskiego, dziękując mu za 55 lat posługi w tej parafii. Zły stan zdrowia i zaawansowany wiek nie pozwoliły mu na dalsze wypełnianie jego życiowej pasji.
 
Proboszcz  parafii ks. Ryszard Pospieszyński zwrócił się z prośbą do Księdza Biskupa Ordynariusza o uzyskanie w stolicy apostolskiej  MEDALU BENEMERENTI (dobrze zasłużonym) dla odchodzącego organisty.
 
Warto w tym miejscu poznać jego sylwetkę. Pan Stanisław Starzyński urodził się 15 kwietnia 1939 r. w Kłotnie w rodzinie Kazimierza i Franciszki z Bilińskich. Ukończył 5-klasową szkołę podstawową w Kłotnie, a 6 i 7 klasę w szkole w Baruchowie. Ukończył też kursy rolnicze w Kowalu i do emerytury prowadził 16 hektarowe gospodarstwo rolne. W 1964r. zawarł związek małżeński z Wandą Maślanka z Kłotna. Wspólnie dochowali się trójki dzieci: Hilarego, Małgorzaty i Moniki, doczekali się pięcioro wnucząt. Łącząc obowiązki zawodowe z powinnościami rodzinnymi zawsze starali się, by ich życie i model wychowania dzieci opierał się na prawdach wynikających z religii chrześcijańskiej.
 
Pan Stanisław od młodzieńczych lat wyróżniał się silnym, dźwięcznym głosem i zamiłowaniem do muzyki. Postanowił to wykorzystać i rozpoczął przygotowania do pełnienia roli organisty. Pierwsze lekcje muzyki pobierał u organisty p. Leszka Dolaty, później u p. Antoniego Wierzbickiego w katedrze włocławskiej. Od dnia 6 stycznia 1962 roku przejął obowiązki organisty w kościele pw. Trójcy Świętej w Kłotnie po ustępującym p. Wacławie Maciejewskim. Posługę kościelną pełnił przez ponad 55 lat. W trakcie pełnienia posługi poszerzał swe umiejętności, biorąc udział w dokształcaniu organistów w latach 1963 – 65, we wszystkich rekolekcjach i szkoleniach dla organistów organizowanych w latach 1962 – 2017 w Licheniu, Nieszawie i we Włocławku.
 
Jego hobby to myślistwo, ale za swe poglądy (odmówił wstąpienia do PZPR) do koła łowieckiego został przyjęty dopiero w 1984 r. Był prezesem Koła Łowieckiego nr 7 w Kowalu „Bóbr” przez dwie kadencje i tu prowadził, oprócz statutowych obowiązków, Msze Hubertowskie, spotkania opłatkowe dla myśliwych. Pan Starzyński jest znany i ceniony w środowisku parafialnym i gminnym, w których spędził całe swe życie. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami: Urzędem Gminy w Baruchowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w szczególności z Zespołem Pieśni i Tańca „Swojacy”, Zespołem Szkół w Baruchowie, Domem Pomocy Społecznej w Kurowie, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie i Grodnie, biorąc udział w uroczystościach natury religijnej, czy patriotycznej. Każdego roku odwiedzał osobiście wszystkie rodziny w parafii, dostarczając opłatek przed Świętami Bożego Narodzenia. Swą długoletnią pracą wspierał czterech proboszczów pełniących posługę duszpasterską w parafii: ks. Ryszarda Janeckiego, ks. Edwarda Gołasa, ks. Grzegorza Zielińskiego obecnego proboszcza – ks. Ryszarda Pospieszyńskiego. Zadbał również o to, by przygotować swego następcę i przez dłuższy czas wdrażał w tajniki posługi kościelnej obecnego organistę p. Tomasza Skowrońskiego.
 
Pan Stanisław od 65 roku życia przebywa na emeryturze, w 2011 r. boleśnie przeżył śmierć żony. Obecnie mieszka z córką doradzając i pomagając w codziennych zajęciach.
 
Zapewne ważnym i wyjątkowym dla p. Stanisława Starzyńskiego stał się dzień 29 czerwca 2018 r. Wtedy to został zaproszony do siedziby Biskupa Włocławskiego, by zostać odznaczonym Medalem Benemerenti nadanym przez Ojca Świętego Franciszka. Przybył tu w towarzystwie ks. Ryszarda Pospieszyńskiego – proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Kłotnie i swego pierworodnego syna Hilarego z żoną. Sylwetkę odznaczonego przedstawił ks. prałat Józef Nowak, a medal wręczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering. Obecni byli również ks. prałat Wojciech Frączak – Wikariusz Generalny i ks. prałat Artur Niemira – Kanclerz Kurii.
 
Wspólnota parafialna wyraża radość z odznaczenia naszego byłego organisty medalem papieskim. Składamy serdeczne gratulacje Jesteśmy przekonani, że za wstawiennictwem Świętej Cecylii Pan Stanisław wyjednał  sobie ogrom łask Bożych. Życzymy, by właśnie nimi mógł się  cieszyć przez resztę życia, w dobrym zdrowiu i poczuciu doskonale wypełnionej życiowej misji, otoczony opieką najbliższych i życzliwością nas wszystkich.