Licheń: Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza rejonu konińskiego


16 kwietnia 2018 r., ks. Marcin Olejniczak

Licheń: Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza rejonu konińskiego

W sobotę, 14 kwietnia, o godz. 10.00 rozpoczął sie dzień skupienia LSO rejonu konińskiego. Miejscem spotkania był kościół parafialny św. Doroty w Licheniu Starym, gdzie dawniej znajdował się cudowny wizerunek Pani Licheńskiej. Przybyłych powitał proboszcz parafii, ks. Henryk Kulik MIC. W słowie wstępnym ks. Marcin Olejniczak, rejonowy duszpasterz LSO, podkreślił, że licheńskie sanktuarium zostało w nieprzypadkowy sposób wybrane na tego typu spotkanie, ponieważ Maryja czczona w cudownym wizerunku licheńskim uczy nas życia w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Spotkanie to było odpowiedzią na hasło roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
 
Okolicznościową konferencję wygłosił ks. dr Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz i rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium, który opierając się na fragmencie Ewangelii ukazującym scenę zwiastowania, na przykładzie Matki Bożej ukazywał, co to znaczy posłuszeństwo Duchowi Świętemu i jak być zasłuchanym w słowo Boże.
 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie sanktuarium. Przewodnik oprowadził uczestników po najważniejszych miejscach Lichenia - kościele św. Doroty, Kaplicy Świętego Krzyża, Golgocie, Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej - opowiadając jednocześnie historię objawień i sanktuarium.
 
Najważniejszym momentem tego dnia była Msza św. w licheńskiej bazylice, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Olejniczak. Kaznodzieja, wychodząc od fragmentu Dziejów Apostolskich, mówiącym o ustanowieniu diakonów w pierwotnym Kościele podkreślił, jak ważne jest aby wszyscy słudzy ołtarza byli napełnieni Duchem Świętym i mądrością oraz, że prawdziwy kult wyraża się w bliskości z Bogiem. Tej bliskości uczy Maryja.
 
Po Eucharystii, dzięki życzliwości oraz gościnności księży Marianów, uczestnicy skupienia zostali podjęci posiłkiem i lodami w Domu Pielgrzyma „Arka”.
 
W sobotnim skupieniu, wraz z dekanalnymi duszpasterzami LSO, udział wzięli ministranci z dekanatów: kłodawskiego, kościeleckiego, konińskiego I, konińskiego II, sompoleńskiego, tureckiego i uniejowskiego.