Licheń: 26. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe


30 lipca 2018 r., Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

Licheń: 26. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

 
Pod hasłem „Bóg bezsilnym daje moc” w dniach 27-29 lipca odbyły się w licheńskim Sanktuarium 26. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.
 
Mityngi dla poszczególnych grup rozpoczęły się o godz. 17.00. Ludzie uzależnieniu pod różnego rodzaju nałogów mogli spotkać się w grupach i podzielić swoimi doświadczenia na drodze do trzeźwego życia.
 
Spotkania w grupach poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej alejkami Sanktuarium, podczas którego rozważania przygotowała i prowadził ks. Stanisław Kowalski z Koła. Po wspólnej modlitwie nastąpiło oficjalne otwarcie 26. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, którego dokonał ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium. Witając przybyłych, kapłan nawiązał do hasła tegorocznego „Mityngu pod gwiazdami” mówiąc, że osobiście doświadczył tego, iż „Bóg bezsilnym daje moc”. Wyraził także pragnienie, aby nikt nie opuścił Lichenia nie doświadczywszy Bożej mocy.
 
Podczas oficjalnego otwarcia spotkań trzeźwościowych wręczone zostały nagrody „Pelikan”. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do trzeźwienia innych. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. pani Ewa Woydyłło oraz pan Robert Gamble. W tym roku uhonorowano panią Mikę Dunin, autorkę m.in. książek „Alkoholiczka” i „Antyporadnik”.
 
Po południu wierni uczestniczyli w Eucharystii w intencji osób, które „odeszły na wieczny mityng”. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ks. Dariusz Kwiatkowski MIC. Nawiązując do odczytanej Ewangelii wg św. Jana powiedział, iż „pierwocinami życia w trzeźwości jest wolność i prawda”. Zdaniem kapłana „cud miłosierdzia jest połączony z nawróceniem każdego z nas”.
 
W godzinach popołudniowych, na ołtarzu koronacyjnym, z uczestnikami Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych spotkała się pani Mika Dunin. W prelekcji przedstawiła główne powody napisania swoich książek. Pisarka zaakcentowała fakt, iż kobietom znacznie trudniej przyznać się do alkoholizmu i wyjść z uzależnienia. Wynika to z faktu, iż muszą one zmierzyć się ze stereotypami panującymi w społeczeństwie. Rozwiązaniem problemu alkoholowego - zdaniem pani Dunin – może być całkowite stanięcie w prawdzie wobec swoich problemów oraz przemiana duchowa.
 
Kulminacyjnym momentem 26. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych była uroczysta Eucharystia sprawowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.
Słowo natomiast do zebranych wiernych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, organizator Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych. Odwołując się do hasła tegorocznych spotkań ks. Krzywicki  powiedział m.in.: „Jesteśmy tymi, którzy doświadczyli zła w swoim życiu. I sami wiele go wyrządziliśmy. Jesteśmy ludźmi bezsilnymi ponieważ próbowaliśmy sobie pomóc, ale to nam się nie udało. Aż w pewnym momencie odkryliśmy, że moc jest w bezsilności, że Bóg daje siłę. Nie wszyscy byliśmy wierni, ale Bóg nas znalazł i obdarzył Swoją łaską. Dlatego, że byliśmy bezsilni i wyznaliśmy to Bogu, On nam przebaczył”.
 
Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup poświęcił pamiątkowe medale oraz dyplomy dla osób, które w tym roku przeżywają 25 lat trzeźwości, natomiast ks. Krzywicki zaprosił na 27. Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, które odbędą się w roku 2019.