Kościół włocławski dziękował Bogu za 15 lat posługi swojego Pasterza


7 kwietnia 2018 r., tekst: ks. Andrzej Tomalak; zdjęcia: Krzysztof Jabłoński, Amelia Siuda-Koszela

Kościół włocławski dziękował Bogu za 15 lat posługi swojego Pasterza

W sobotę, 7 kwietnia br., w liturgiczną rocznicę święceń i ingresu do katedry księdza biskupa Wiesława Meringa, diecezja włocławska dziękowała Bogu za 15 lat pasterskiej posługi swojego Biskupa.
 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 10.00 w Muzeum Diecezjalnym, gdzie odbył się koncert pieśni religijno-patriotycznych w wykonaniu rodziny Kaczmarków, którym na fortepianie akompaniowała prof. Bogna Dulińska.
 
Po uczcie muzycznej miało miejsce przejście do Katedry Biskupów Włocławskich, gdzie sprawowana była dziękczynna Msza św. za dotychczasową posługę biskupa Meringa. Wokół ołtarza – wraz Ordynariuszem Włocławskim – zatrzymali się: ks. bp Andrzej Suski, biskup toruński senior oraz ks. bp Bronisław Dembowski, wszystkie kapituły diecezji, prezbiterzy, alumni, siostry zakonne, przedstawiciele Parlamentu oraz władz samorządowych oraz wierni świeccy.
 
Uczestników liturgii powitał ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej. Następnie, obecny na Eucharystii ks. prał. Roman Walczak, prezbiter diecezji włocławskiej pracujący w Nuncjaturze Apostolskiej w RPA, odczytał list gratulacyjny dla Biskupa Jubilata od ks. kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
 
Homilię wygłosił ks. bp Andrzej Suski. Zwrócił uwagę, że pierwszą reakcją człowieka na zmartwychwstanie Jezusa było niedowierzanie. Ten stan zmieniły dopiero znaki czynione przez Zbawiciela. Odwołując się do słów Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”, podkreślał, że Chrystus już wtedy ogarnął proroczym spojrzeniem wszystkich, którzy uwierzą świadectwu przepowiadania apostołów. Zmartwychwstanie było znakiem zawarcia Nowego Przymierza i gwarantuje żywą obecność Jezusa wśród ludzi. Zwracając się do Biskupa Włocławskiego powiedział: „Zaufałeś Jezusowi Chrystusowi Dobremu Pasterzowi, który namaścił Cię 15 lat temu Duchem Świętym i posłał”. Następnie, parafrazując słowa Jezusa, mówił do Biskupa Jubilata: „Ty prawdziwie znasz swoje owce, znasz  prezbiterów, siostry zakonne, wiernych świeckich i oni znają Ciebie”. Hierarcha przypomniał również liczne inicjatywy Biskupa Włocławskiego, zatrzymując się dłużej przy jego zatroskaniu o piękno katedry, włocławskiego seminarium oraz muzeum diecezjalnego. Na zakończenie homilii przypomniał, że Eucharystia jest najpiękniejszym dziękczynieniem Kościoła, dlatego zaprosił przewodniczącego świętego zwołania, odwołując się do słów Psalmisty, aby „nieustannie wzywał imienia Pana nad ludem sobie powierzonym”.
 
Po Komunii św. przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych oraz Parlamentu i samorządu wojewódzkiego złożyli Dostojnemu Jubilatowi serdeczne życzenia.
 
W imieniu duchowieństwa przemówił ks. inf. Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Katedralnej. Zwrócił uwagę, że obecność na liturgii wszystkich stanów diecezji jest powodowana „nie zwykłą kurtuazją, ale potrzebą serca”. Podziękował za zaangażowanie w obronę wartości, stanowczy i jasny głos sprzeciwu, który znany jest nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.
 
Na zakończenie uroczystej celebracji słowo dziękczynienia wypowiedział Biskup Jubilat. W osobistym świadectwie powiedział, że od najmłodszych lat był wierny Chrystusowej Ewangelii, którą uczynił drogą swojego kapłaństwa oraz biskupiej posługi. Następnie wyraził wdzięczność Panu Bogu oraz ludziom, których Stwórca postawił na Jego drodze. Wspomniał m.in. swoich krewnych, przyjaciół, profesorów, wykładowców. Szczególne miejsce w sercu zajmuje ks. kard. Stefan Wyszyński (wyświęcony na kapłana we włocławskiej katedrze) oraz kard. Karol Wojtyła, Jego wykładowca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, późniejszy papież Jan Paweł II, który w 1991 r. we włocławskiej katedrze spotkał się z nauczycielami całej Polski. Bp Mering nadmienił również, że katedra ta jest „jedynym w Polsce wotum dziękczynnym za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.”. Zwracając się do obecnych na liturgii prosił: „Módlcie się za mnie!”.
 
Liturgicznemu dziękczynieniu towarzyszył chór katedralny pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.