Festiwal kolęd i pastorałek chórów parafialnych diecezji włocławskiej (zaproszenie)


22 grudnia 2017 r.

Festiwal kolęd i pastorałek chórów parafialnych diecezji włocławskiej (zaproszenie)

21 stycznia 2018r., serdecznie zapraszamy do parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie na pierwszy
FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
CHÓRÓW PARAFIALNYCH DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
„KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI”.
 
Festiwal ma na celu:
- prezentację dorobku artystycznego parafialnych chórów wielogłosowych,
- popularyzację wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek,
- konfrontację osiągnięć, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami,
- promocję chórów parafialnych z terenu Diecezji Włocławskiej,
- pielęgnowanie śpiewu chóralnego,
- zachęcenie słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zespołach chóralnych.     
 
Intencją organizatorów jest owoce wpisanie się, twórczością o charakterze kulturalno-religijnym, w odbywające się już w Koninie festiwale, jak i całej diecezji włocławskiej, ubogacając śpiewem radosny czas Narodzenia Pańskiego.
Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich opiekunów chórów parafialnych i chórzystów do udziału w festiwalu.
 
Odpowiedzialnymi za przygotowanie i organizację festiwalu są:
- ks. Mariusz Staszak – wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie,
- p. Tomasz Woźniak – organista z parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Parafia św. Maksymiliana Kolbe,
ul. Św. Maksymiliana M. Kolbego 2,
62 – 510 Konin,
kontakt z organizatorami:
- staszakmariusz@op.pl tel. 696032459
- t_wozniak@wp.pl tel. 603229256.