Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (zapowiedź)


17 lutego 2021 r.

Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (zapowiedź)

„Kościół w Polsce po raz kolejny przeżywa pierwszy piątek Wielkiego Postu jako dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Tę duszpasterską inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego wezwał, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr zranionych na ciele i na duszy.
 
Nasze włączenie się w solidarną modlitwę i podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych wypływa z głębokiego przekonania, że obok niesienia koniecznej pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, podejmowania konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej zapobiegającej podobnym dramatom, jako wspólnota Kościoła potrzebujemy także stawania przed Bogiem w duchu modlitwy i pokuty oraz działań o charakterze duszpasterskim. Mają one przede wszystkim być wyrazem naszego nawrócenia i duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione w okresie małoletności, w stanie niepełnosprawności lub bezradności i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy. Skrzywdzeni mają prawo liczyć na to, że na długiej i trudnej drodze zdrowienia nie zabraknie im także duchowego wsparcia całej wspólnoty Kościoła, a wierni mają prawo wiedzieć, że uczciwie mierzymy się z zaniedbaniami i robimy wszystko, by nic nie przyćmiewało blasku Ewangelii” – abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
 
Więcej informacji, wraz z materiałami liturgicznymi na tegoroczny Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich można znaleźć na stronie:
 
www.wspolnotazezranionymi.pl

Pliki do pobrania
Materiały duszpasterskie