Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 12 VI 2018 r. (zapowiedź)


26 kwietnia 2018 r.

Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 12 VI 2018 r. (zapowiedź)

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, serdecznie zaprasza w dniu 12 czerwca 2018 r. grupy tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych wraz z opiekunami do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny w Świnicach Warckich, na Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci Pierwszokomunijnych.
 
Program pielgrzymki:
  9:00 – Zawiązanie wspólnoty przy domu św. Faustyny w Głogowcu.
10:00 – Procesja z relikwiami św. Faustyny z domu w Głogowcu do Sanktuarium
              Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich.
11:00 – Uwielbienie Pana Jezusa przez wspólny śpiew i zabawę przy akompaniamencie zespołu „Jordan”
12:00 – Eucharystia
 
Po Mszy św. czas na posiłek.
 
15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka.
 
Po modlitwie rozesłanie do parafii.
 

Ks. Michał Krygier
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej