Diecezja włocławska w 2018 roku liczyła 749 tysięcy wiernych


13 marca 2019 r., ks. AN

Diecezja włocławska w 2018 roku liczyła 749 tysięcy wiernych

Diecezja włocławska w roku 2018 liczyła 758 149 mieszkańców, z czego 749 933 to katolicy. W 232 parafiach pracowało 353 księży (proboszczów i wikariuszy) – wynika z corocznych opracowań przesyłanych do Watykanu. Dane zawarte w statystykach odzwierciedlają stan diecezji na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 
Wszystkich księży inkardynowanych do diecezji włocławskiej było 521. W tej liczbie mieszczą się zarówno proboszczowie, wikariusze, pracownicy instytucji diecezjalnych, jak też księża emeryci czy pracujący poza diecezją w Polsce lub za granicą (np. w duszpasterstwie polonijnym, na misjach czy uczelniach). Zakonników w diecezji włocławskiej jest 153, a sióstr zakonnych 333.
 
Gdy chodzi o sakramenty święte, w ciągu całego 2018 roku na terenie diecezji zostało ochrzczonych 8955 osób, prawie o 100 mniej w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 10 678 dzieci, o 178 mniej niż w roku 2017. Do bierzmowania w roku 2018 przystąpiły 7445 osoby – o 13 więcej, niż w roku sprawozdawczym 2017. W 2018 roku zawarto 3479 sakramentalne małżeństwa, 126 więcej niż roku poprzedniego.
 
W szkołach katolickich na terenie diecezji włocławskiej uczy się 1923 uczniów, z czego 1418 w 7 szkołach podstawowych i 505 w 3 średnich. W 7 katolickich przedszkolach opieką otoczonych jest 366 dzieci.
 
Przesłane do Stolicy Apostolskiej dane dotyczą także zakresu pomocy charytatywnej w diecezji (rodzaju placówek, rodzaju świadczeń oraz liczby osób korzystających z pomocy), działalności sądu kościelnego, seminariów duchownych, poradnictwa rodzinnego czy pracy katechetów i wiele innych.
 
Przesyłane co roku do Watykanu statystyki ze wszystkich diecezji świata stanowią podstawę do opracowania przez Urząd Statystyczny Stolicy Apostolskiej danych ukazujących w liczbach obraz Kościoła katolickiego w świecie.