Bp Wętkowski do Odnowy w Duchu Świętym: „dziękuję za waszą wierność, ewangelizujące świadectwo życia i uwielbienie Boga”


24 września 2022 r., ks. MSz

Bp Wętkowski do Odnowy w Duchu Świętym: „dziękuję za waszą wierność, ewangelizujące świadectwo życia i uwielbienie Boga”

Bp Wętkowski do Odnowy w Duchu Świętym: „dziękuję za waszą wierność, ewangelizujące świadectwo życia i uwielbienie Boga” W sobotę, 24 września, w parafii św. Bogumiła w Kole odbył się diecezjalny dzień skupienia Odnowy w Duchu Świętym. W programie spotkania znalazły się: zawiązanie wspólnoty, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia oraz Msza święta. Podczas konferencji ks. Dominik Stempin, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym podkreślał, jak ważne jest wspólne przeżywanie radości, problemów oraz kształtowanie tożsamości wspólnoty zgodnie ze słowami św. Pawła z Listu do Koryntian wszyscy tworzymy Kościół - jedno Ciało Chrystusa. Centrum dnia skupienia była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego koncelebrowana przez opiekunów wspólnot. W homilii biskup włocławski wezwał wspólnoty diecezji do gorliwości wynikającej ze świadomości obecności Boga w każdym życiowym doświadczeniu oraz do pielęgnowania jedności w różnorodności darów i charyzmatów którymi posługują: „Głównym problemem w ewangelizacji dzisiaj jest postawa obojętności i zniechęcenia, która zatrzymuje się na tym co materialne i doczesne - z odpowiedzią na to wyzwanie przychodzi czytana dziś w liturgii Księga Koheleta, który świadomy przemijania ukazuje sens życia w obecności Boga, który przenika wszystko i jest Panem historii. Działanie Ducha Świetego we wspólnocie Kościoła to dbanie o to aby wspólnota w swojej różnorodności była w jedności. Pięknem życia Kościoła jest właśnie jedność w wyznaniu wiary i zarazem różnorodność w przejawach życia, które Duch Święty tchnie w uczniów i uczennice. Na tej drodze różnorodności jesteście wy i wasza nieustannie aktualna potrójna misja: ciągłego nawracania każdego z was, ewangelizacji oraz uwielbienia, czyli oddania czci samemu Bogu.” Moc modlitwy uwielbienia została ukazana przez przykład wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, z której zostali wyprowadzeni poprzez wezwanie do uwielbienia Boga na pustyni. Ostatnim zdaniem homilii było podziękowanie zgromadzonym we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym za codzienną wierność Panu Bogu i prośba o dalszą realizację misji zleconej przez Chrystusa: „Dziękuję za waszą wierność i proszę aby ona trwało nadal. Proszę zatem o świadectwo życia, o ewangelizację, o uwielbienie Boga i proszę - módlcie się za Kościół Włocławski i za jego biskupa” - zakończył Bp Wętkowski.