Bp Mering wręczył dekrety Kanonikom i Prałatom Kapituły Ciechocińskiej


17 sierpnia 2018 r., tekst i foto: ks. AT

Bp Mering wręczył dekrety Kanonikom i Prałatom Kapituły Ciechocińskiej

Dnia 17 sierpnia br. biskup włocławski Wiesław Mering wręczył dekrety nowomianowanym Prałatom i Kanonikom Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, która ustanowiona została w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej we Włocławku.
 
Świadkami tego wydarzenia byli ks. bp Stanisław Gębicki, ks. prał. Wojciech Frątczak, wikariusz generalny, ks. prał. Artur Niemira, Kanclerz Kurii, ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego.
 
Niecodzienne spotkanie w Domu Biskupim rozpoczęło się modlitwą do św. Józefa. Po niej, w krótkim słowie do zgromadzonych, Pasterz Diecezji wskazał główne zadanie stojące przed Kapitułą, którym jest pomoc Biskupowi. Przypominając obowiązki wybranych prezbiterów, podkreślił wagę ich świadectwa dawanego m.in. przez udział w nabożeństwach, szczególnie akcentowany strojem przypisanym ich stanowi. „Kapłan sprawując Eucharystię powinien przywdziewać najbogatsze szaty, bo uczestniczy w nieskończonym bogactwie samego Boga” - zauważył hierarcha. Następnie Ksiądz Kanclerz odczytał nazwiska nowomianowanych Prałatów i Kanoników, którzy odebrali dekrety z rąk Pasterza Diecezji.
 
Kolejnym punktem historycznego wydarzenia było wystąpienie ks. prał. Grzegorza Karolaka, prepozyta nowej Kapituły. W swoim słowie podkreślił rangę decyzji Biskupa Włocławskiego dotyczącej ustanowienia ciechocińskiej świątyni Kolegiatą oraz utworzenia przy niej Kapituły. Przypomniał również, że inauguracyjne posiedzenie będzie miało miejsce dnia 14 października br., w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
 
Radosne spotkanie zakończyła modlitwa Anioł Pański oraz błogosławieństwo udzielone przez Księży Biskupów.