Bp Mering w Kramsku: ołtarz jest symbolem Chrystusa, którego nauka jest jednolita i niezmienna


30 października 2018 r.

Bp Mering w Kramsku: ołtarz jest symbolem Chrystusa, którego nauka jest jednolita i niezmienna

29 października 2018 r. stał się dniem o historycznym znaczeniu dla parafii św. Stanisława BM w Kramsku. Tego dnia, w jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 110. rocznicy poświęcenia rozbudowanej świątyni w Kramsku, a także w trakcie przeżywanych w parafii misji świętych miała miejsce uroczystość konsekracji ołtarza oraz poświęcenia odnowionego tabernakulum.
 
Na Mszy św., której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, zgromadzili się liczni prezbiterzy, zaproszeni goście oraz parafianie.
 
Ks. prałat Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii, witając Księdza Biskupa i wszystkich zgromadzonych, przybliżył okoliczności powstania oraz historię parafialnej świątyni.
 
Następnie została pobłogosławiona woda, którą Ksiądz Biskup pokropił obecnych na liturgii wiernych oraz nowy ołtarz.
 
Po homilii - którą wygłosił ojciec misjonarz Wojciech Jędrzejewski OP - wyznaniu wiary i śpiewie litanii do wszystkich świętych, Pasterz Diecezji odmówił modlitwę konsekracyjną, a następnie namaścił ołtarz olejem krzyżma; następnie na ołtarzu zostało spalone kadzidło, aby jego dym wraz z modlitwami wiernych wzniósł się przed tron Boga.
 
Po konsekracji ołtarz został nakryty obrusem i udekorowany kwiatami, a proboszcz kramskiej wspólnoty parafialnej zapalił ustawione na nim świece.
 
Kolejnym ważnym wydarzeniem było poświęcenie odnowionego tabernakulum, którego dokonał Ksiądz Biskup po zakończonej komunii świętej.
 
Słowa wdzięczności pod adresem Pasterza Diecezji wypowiedział Andrzej Nowak, przewodniczący Rady Parafialnej.
 
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że dzieło budowy kamiennego ołtarza jest jakby ruchem pod prąd niektórym trendom współczesnej kultury, gdzie często człowiek wybiera siebie zamiast Boga. „Ten ołtarz jest symbolem samego Chrystusa, którego nauka jest jednolita i niezmienna”, mówił bp Mering, zachęcając do dziękczynienia Bożej Opatrzności za nowe wyposażenie przestrzeni prezbiterium. „W takim dniu musimy samych siebie pytać o naszą wierność i zjednoczenie z Jezusem” – podkreślił Ksiądz Biskup. Zaapelował także do zebranych w świątyni wiernych, aby uczyli się miłości i zaufania do Jezusa.