Bp Mering ustanowił Kolegiatę w Ciechocinku i nową Kapitułę Kolegiacką


15 sierpnia 2018 r., ks. AN

Bp Mering ustanowił Kolegiatę w Ciechocinku i nową Kapitułę Kolegiacką

„Podnoszę kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku do godności Kolegiaty i ustanawiam przy nim Kapitułę Kolegiaty Ciechocińskiej” – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w dekrecie odczytanym podczas uroczystej Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia NMP we włocławskiej katedrze. Dekret wejdzie w życie 16 października 2018 r. w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Kapituła Ciechocińska będzie czwartą w diecezji (trzecią kolegiacką), obok katedralnej i dwóch kolegiackich: w Uniejowie i Sieradzu.
 
Uzasadniając swoje decyzje bp Mering napisał w dekrecie, że rośnie znaczenie duszpasterskie kościoła w Ciechocinku, który „od lat staje się miejscem modlitwy, skupienia, kultu św. Józefa, adoracji Najświętszego Sakramentu i prawdziwym centrum duchowym jednego z najsławniejszych uzdrowisk w Polsce”. Dlatego zdecydował o podniesieniu kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku do godności Kolegiaty.
 
Równocześnie Biskup Włocławski ustanowił przy tej świątyni Kapitułę Kolegiaty Ciechocińskiej: „na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dla owocnego szerzenia kultu św. Józefa patrona Diecezji Włocławskiej, dla zapewnienia nabożeństwom diecezjalnym i parafialnym właściwego splendoru zewnętrznego i wewnętrznego oraz dla większego pożytku duchowego kapłanów i wiernych świeckich”.
 
W związku z tym wydarzeniem bp Mering mianował 12 kanoników gremialnych tej Kapituły.
 
Do zadań Kapituły Kolegiackiej „należeć będzie sprawowanie uroczystej liturgii w kościele kolegiackim w Ciechocinku, szerzenie kultu św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, wspieranie nowej ewangelizacji i troska o powołania kapłańskie i zakonne oraz strzeżenie i pielęgnowanie tradycji diecezjalnych w zakresie nauki i kultury duchowieństwa”.
 
Ogłoszone dziś decyzje wchodzą w życie dnia 16 października br., w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tego dnia Kapituła zbierze się w Kolegiacie po raz pierwszy i nowi kanonicy obejmą swoje urzędy.
 
Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego, Kapituła to kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Zwyczajowo zadaniem Kapituły była troska o poprawne i zgodne z przepisami liturgicznymi sprawowanie liturgii.