Bp Mering przewodniczył uroczystościom barbórkowym w Kłodawie


4 grudnia 2018 r., tekst: ks. Sławomir Sobiech, foto: Jakub Danelski

Bp Mering przewodniczył uroczystościom barbórkowym w Kłodawie

Jak każdego roku w dniu 4 grudnia pracownicy kopalni soli w Kłodawie świętowali uroczystość św. Barbary. Mszy św. w intencji górników i ich rodzin, sprawowanej w parafialnej świątyni przewodniczył ks. biskup Wiesław Alojzy Mering. Homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista - ks. kan. Marcin Filas, dyrektor ekonomiczny WSD we Włocławku.
 
W swoim rozważaniu kaznodzieja podkreślił, że górnicy obrali św. Barbarę za patronkę, ponieważ według tradycji, uciekając z więziennej wieży, dziewczyna przecisnęła się przez szczelinę skalną. Wśród skał natrafiła na podziemną pieczarę, w której znalazła schronienie. Dlatego dziś pomaga tym, którzy pracują pod ziemią. Górnicy wierzą, że dzięki pomocy św. Barbary, niejednemu udało się cało wyjść z opresji.
 
Ks. Filas wyjaśnił też czym jest sól i światło z naukowego punktu widzenia. Następnie zapytał słuchaczy o jakiej soli mówił Jezus? Jako prawdziwi uczniowie Jezusa mamy być „solą ziemi i światłem świata”.
 
Rekolekcjonista przytaczając słowa Alessandro Pronzato uświadomił, że wiara chrześcijan powinna być wirusem, który zaraża, a nie szczepionką, która zobojętnia i uodparnia. Wiara ma działać jak niewidoczne ziarenka soli, rozpuszczające się łatwo w wodzie, ma działać od środka i nadawać smak. Życie chrześcijanina pozornie niczym się nie wyróżnia, ale ma w sobie coś co innych fascynuje i pociąga.
 
Kaznodzieja zachęcał, by na progu Adwentu zapytać siebie, czy nadaję smak swojemu życiu i życiu ludzi, którym służę, czy jestem świadkiem Jezusa w świecie?
 
Na zakończenie liturgii słowo wdzięczności wobec Pasterza Diecezji wypowiedział p. Marek Skrzypczak, członek zarządu kopalni soli w Kłodawie. Ksiądz Biskup został uhonorowany czapką górniczą (czako górnicze) na znak szacunku, którą zawsze obdarza pracowników kłodawskiej kopalni. Honorową szpadę górniczą wręczono ks. prał. Jerzemu Dylewskiemu, jako znak wdzięczności za duchowe wsparcie i troskę o górników.
 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup przypomniał biblijne znaczenie soli.