Bp Mering odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Naukowego”


19 kwietnia 2018 r., tekst: ks. Andrzej Tomalak; zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Bp Mering odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Naukowego”

19 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 90-lecia istnienia Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku, biskup włocławski Wiesław Mering został uhonorowany medalem Bene Merenti za twórczy wkład w kształt polskiej teologii i rozwój Towarzystwa. Laudację wygłosił ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, rektor włocławskiego WSD. Nakreślił on wizerunek Pasterza Diecezji opierając się na trzech punktach: 1. filozof o znacznym dorobku pisarskim i dydaktycznym; 2. dydaktyk, wymagający profesor i wykładowca; 3. Biskup Diecezjalny od lat 15.
 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Witalisa we Włocławku, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, a koncelebrowali: ks. bp Bronisław Dembowski, ks. prał. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD, księża profesorowie WSD oraz członkowie TTN. Nie zabrakło też przedstawicieli Parlamentu, władz samorządowych, włocławskich uczelni, alumnów oraz sióstr zakonnych.
 
W homilii ks. Panuś nawiązując do pierwszego czytania mszalnego, zaczerpniętego z Dziejów Apostolskich, które mówiło o spotkaniu Filipa z dworzaninem etiopskiej królowej, stwierdził, że przez 90 lat Teologiczne Towarzystwo Naukowe WSD pełni rolę biblijnego Filipa. „Potrzebna jest bowiem ta sama misja diakona Filipa dla człowieka każdego czasu. Tak jak dworzanin królowej Kandaki czytał i nie rozumiał, tak potrzeba teologa, który podejdzie jak Filip i pokaże, że w tym tunelu jest światło, które rozświetla drogi mroczne współczesnego człowieka”.
 
Druga część jubileuszowych uroczystości miała miejsce w auli Prymasa Wyszyńskiego WSD. Rozpoczęła się ona hymnem Gaude Mater w wykonaniu chóru kleryckiego pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka. Następnie ks. prof. Lech Król powitał ks. bp. Wiesława Meringa, ks. bp. Bronisława Dembowskiego, ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, dawnego prezesa TTN WSD oraz wszystkich przybyłych i przekazał przewodniczenie tej części spotkania ks. prał. dr. hab. Zdzisławowi Pawlakowi, który zaprosił obecnych do wysłuchania trzech wykładów.
 
Pierwszym prelegentem był ks. prof. Kazimierz Panuś. W swoim wygłosie pt.: „Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku na tle działalności towarzystw teologicznych w Polsce”, przypomniał, że głównym celem Towarzystw Teologicznych było „propagowanie nauki i badań naukowych wśród kapłanów”. Ukazując ich działalność w trudnej historii Polski, podkreślał ogromną rolę włocławskiego środowiska. „To tu dojrzała myśl powołania pierwszej organizacji, której celem byłaby troska o harmonijny rozwój teologii. Miała się ona nazywać Związek Zakładów Teologicznych”, mówił Ksiądz Prezes PTT. Parafrazując proroka Izajasza, stwierdził, że Teologiczne  Towarzystwo Naukowe we Włocławku „wyrosło niczym różdżka z pnia Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, dodając, iż „rychło okazało się, że potencjał włocławskiego towarzystwa naukowego jest bardzo duży”. Następnie przywoływał przykłady i osoby które odcisnęły niezatarte piętno na kartach dziejowych włocławskiego towarzystwa teologicznego. Nie zabrakło odwołań do ks. bp. Stanisława Zdzitowieckiego czy ks. rektora Antoniego Borowskiego, ks. Bolesława Kunki. Ksiądz Profesor ukazywał też konkretne pola zaangażowania członków Towarzystwa, jak niedziela misyjna, tydzień ekumeniczny czy tydzień miłosierdzia. Na zakończenie życzył wszystkim włocławskim teologom dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju.
 
Kolejnym prelegentem był ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, który przybliżył zebranym tematykę podejmowaną w ukazujących się od 20 lat „Studiach Włocławskich”. Zwrócił on uwagę, że artykuły ukazujące się periodyku Towarzystwa Teologicznego poruszają tematy ściśle teologiczne, poświęcone Kościołowi włocławskiemu (tzw. Vladislaviensia), które są cennym wkładem w historię diecezji oraz – stanowiące trzecią grupę tematyczna – sprawozdania i recenzje. Ukazał też bogactwo naukowe włocławskiego prezbiterium, które może poszczycić się wieloma profesorami tytularnymi, doktorami habilitowanymi oraz ogromną rzeszą doktorów różnych dziedzin teologicznych i humanistycznych.
 
Po półgodzinnej przerwie, która posłużyła m.in. wymianie myśli i przedyskutowaniu usłyszanych podczas wykładów tez, ks. prof. Lech Król przybliżył zebranym osiągnięcia i perspektywy rozwoju działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku. Wymieniał dane statystyczne dotyczące spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo, wskazał sposoby realizacji celów statutowych oraz punkty, gdzie potrzebne jest dalsze zaangażowanie TTN, jak np. internet.
 
W części zatytułowanej „Wystąpienia Gości”, głos zabrali: ks. abp Marian Gołębiewski (który zachęcał do naukowych poszukiwań szczególnie w dziedzinach: biblistyki, bioetyki i kosmologii), prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, dr Joanna Borowiak oraz przedstawiciele: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kuratora Kujawsko-Pomorskiego, Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Starosty Lipnowskiego. W swoich wypowiedziach podkreślali radość i najszczersze gratulacje pięknego wyróżnienia Biskupa Włocławskiego, oraz życzenia kolejnych jubileuszy Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD.
 
Podsumowania obchodów jubileuszowych dokonał Pasterz Kościoła włocławskiego. Podziękował za wyróżnienie, które, jak przyznał, że choć medal został wręczony właśnie jemu, to jest on „dla całego środowiska, które od lat 90 próbuje szerzyć, umacniać i propagować intelektualne refleksje na temat Bożego Objawienia”.
 
Streszczając zaś całą ucztę intelektualną, stwierdził, że ukazani mistrzowie, jak św. Jan Paweł II, ks. kard. Stefan Wyszyński czy ks. prof. Stanisław Olejnik dowodzą, że w dziedzinie ludzkiej myśli i ludzkiej kultury wszystko zależy od ludzi i od tego czy są to ludzie miłujący prawdę, szukający prawdy, zmierzający w stronę dobra i dzielący się swoją wiedzą i mądrością z innymi. „Tylko mistrzowie tego rodzaju potrafią zarazić i przekonać młodych, którzy zechcą pójść w ich ślady”. Podkreślił też głęboki szacunek środowiska włocławskiego do nauki, które „swoją pracą przyczynia się do rozwoju kultury i chrześcijańskiego myślenia o tej rzeczywistości, jaką kultura stanowi” oraz wyraził nadzieję, „że ludzi spragnionych w osiągnięciu prawdy dobra i piękna nie zabraknie”.
 
Ostatnim punktem świętowania był obiad w seminaryjnym refektarzu, na który zaprosili ks. rektor Jacek Szymański oraz ks. dyrektor Marcin Filas.