Bp Mering na zakończenie rekolekcji kapłańskich: W jedności i modlitwie nasza siła


5 kwietnia 2018 r., tekst i zdjęcia: ks. Andrzej Tomalak

Bp Mering na zakończenie rekolekcji kapłańskich: W jedności i modlitwie nasza siła

W czwartek w Oktawie Wielkanocy, 5 kwietnia br., Mszą św. sprawowaną w kościele św. Witalisa we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa zakończyły się rekolekcje dla prezbiterów diecezji włocławskiej. Prowadził je ks. Sławomir Radulski SAC, biblista i ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.
 
Ksiądz rekolekcjonista w czasie trzydniowego zamyślenia przeprowadził kapłanów przez poszczególne wydarzenia zawarte na kartach Pisma Świętego. Poczynając od obrazu raju symbolizującego pierwotny entuzjazm powołania, przez dramat grzechu. Nie zabrakło również odwołań do autentycznych świadków wiary jak Abraham, Mojżesz czy Eliasz, aby w konsekwencji odpowiedzieć na pytanie: Kogo szukamy?
 
W ostatniej nauce rekolekcyjnej kaznodzieja zwrócił uwagę, że uczniowie niosą w sercu Jezusa, który ich przynagla, aby zanieśli Go swoim braciom. Również kapłan przez swoją posługę i świadectwo życia ma nieść Jezusa ludziom, do których został posłany. Przypomniał również, że ten czas zadumy i refleksji miał pomóc w odpowiedzi na pytanie: „Co Bóg czyni w moim życiu, po co tu jestem”. Na zakończenie pochylił się również nad rolą i zadaniami pasterza, jakim przecież jest każdy kapłan. „Pasterz nie troszczy się jedynie o samego siebie, ale dzieli życie z trzodą”. Tak samo kapłan z ludzi brany i dla ludzi ustanowiony pracuje dla nich i wśród nich służy samemu Chrystusowi.
 
W imieniu uczestników duchowych ćwiczeń pod adresem Pasterza Diecezji oraz ojca rekolekcjonisty słowa wdzięczności skierował ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Włocławskiej. Powiedział m.in. że zgromadziliśmy się w seminaryjnym Wieczerniku, aby wejść w głębię Tajemnicy Paschalnej.
 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na trudności, które stają przed Kościołem i duszpasterzami. Przypomniał m.in. czarne marsze, ataki na kapłanów. Dlatego wskazał na potrzebę modlitwy o liczne i święte powołania do służby przy Chrystusowym ołtarzu oraz udzielił konkretnych wskazówek w realizacji tego zadania. „W jedności, modlitwie, w gorącej wierze, w trwaniu przy tych ideałach, które przyprowadziły nas kiedyś tu do tej kaplicy, do tego seminarium jest nasza siła. Odpowiedź jednak musi być osobista”.
 
W rekolekcjach uczestniczyło 90 kapłanów diecezji włocławskiej.