Bp Mering na Wielki Post: „nie gódźmy się na przekraczanie miary i wyzbycie się dobrej kultury ducha”


3 marca 2019 r.

Bp Mering na Wielki Post: „nie gódźmy się na przekraczanie miary i wyzbycie się dobrej kultury ducha”

„Co mogę zmienić w sobie podczas Wielkiego Postu 2019 roku”?, pyta w liście pasterskim do diecezjan ks. bp Wiesław Mering. Odpowiadając na to pytanie wskazuje przede wszystkim na odnowienie relacji z Bogiem, który jest „serdeczny, miłosierny, kochający – ale i oczekujący, jak ojciec – posłuszeństwa dziecka”. Pasterz Diecezji przypomina również słowa Benedykta XVI: „bez Boga dusze dziczeją…”
 
W dalszej części listu, Ksiądz Biskup zachęca do wiernego trwania i przyznawania się do Chrystusa, który nie jest tylko „wybitną osobą, bratem czy przyjacielem, prorokiem czy wzorem moralności, [ale prawdziwym] Bogiem, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. Hierarcha zaznaczając, że „w ciągu 2000 lat istnienia chrześcijaństwa śmierć męczeńską poniosło ponad 70 milionów uczniów Jezusa”, zauważa, że „Kościół katolicki obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, poddany jest próbie wierności krzyżowi i Ewangelii poprzez ataki i oskarżenia o rozmaite zbrodnie świata”.
 
Bp Mering wskazuje też na współczesne zagrożenia dla człowieka wierzącego, które kryją się m.in. w ideologii gender, która – jak mówi ks. kard. Gerhard Müller – jest „oszukańczą religią, dającą ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy”.
 
Na zakończenie Biskup Włocławski ukazuje rolę i wartość kultury w życiu człowieka: „w ojczyźnie, narodzie, jego kulturze, rośnie i rozwija się człowiek” – pisze bp Mering, wskazując, że – „zła kultura prowadzi osobę ludzką w złą stronę; dobra wzbogaca człowieka i wszystkie wspólnoty, które mu służą. […] Pełna kultura musi mieć «wymiar pionowy», czyli łączący niebo z ziemią, Boga z człowiekiem - ona zawsze powinna być walką, heroiczną obroną i rozwojem człowieka”. To właśnie zła kultura prowadzi do podziałów, zerwania dawnych więzi, agresji i emocji zamiast rozumu. „Uznając prawo do różnorodnych wizji, nie gódźmy się na przekraczanie miary i wyzbycie się dobrej kultury ducha”, wzywa Biskup Diecezjalny.
 
Na tym tle oczywiste wydają się pytania, które stawia w swoim liście Pasterz Kościoła włocławskiego, zachęcając do wielkopostnej refleksji: czy moja postawa w zakresie omawianych problemów nie wymaga rewizji i nawrócenia? Czy zawsze opowiadam się po stronie wartości chrześcijańskich? Czy modlę się za osoby stanowiące prawo o odwagę wprowadzania ustaw chroniących życie i ład moralny w naszej ojczyźnie i Europie?
 
Poniżej pełny tekst listu Biskupa Włocławskiego na Wielki Post 2019 r.