ks. prał. dr hab. Witold Kujawski


Wyświęcony : 16 czerwca 1963 r (Lata kapłaństwa : 55)

Poczta
87-815 Smólnik

Adres
Wistka Królewska, Wistka Królewska


Pełnione funkcje

Nazwa
Emeryt