ks. mgr lic. Rafał Szprync


Wyświęcony : 12 czerwca 2011 r (Lata kapłaństwa : 7)

Poczta
20-039

Adres
Lublin, Radziszewskiego 7


Pełnione funkcje

Nazwa
Student, KUL, Lublin