ks. mgr Rafał Matczak


Wyświęcony : 31 maja 2009 r (Lata kapłaństwa : 9)

Poczta


Adres
,


Pełnione funkcje

Nazwa
Wikariusz