Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Turek


25 stycznia 2018 r

Mszy św. o godz. 18:00 pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego,Turek, Parafia św. Barbary.
Homilia: ks. prał. dr Dariusz Kaliński.