Święcenia prezbiteratu w katedrze włocławskiej


3 czerwca 2018 r

godz. 15.00 - Msza św. podczas której diakoni (alumni VI roku WSD we Włocławku) otrzymają z rąk ks. bp. Wiesława Meringa święcenia prezbiretatu.