Święcenia kapłańskie


9 czerwca 2019 r

Święcenia kapłańskie diakoni przyjmą z rąk Biskupa Włocławskiego w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 9 czerwca br. o godz. 15.