Pielgrzymka duchowieństwa do Gniezna


24 lutego 2018 r

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich bł. bp. Michała Kozala do Gniezna pielgrzymować będą kapłani trzech diecezji Metropolii Gnieźnieńskiej: bydgoskiej, gnieźnieńskiej i włocławskiej.