Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, Licheń


25 maja 2019 r

Dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w ramach stałej formacji, odbędzie się  25 maja 2019 r. (sobota) w Domu Pielgrzyma – Arka w Licheniu.