Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich


12 czerwca 2018 r
Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 12 VI 2018 r. (zapowiedź)

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, serdecznie zaprasza w dniu 12 czerwca 2018 r. grupy tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych wraz z opiekunami do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny w Świnicach Warckich, na Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci Pierwszokomunijnych.

 

Program pielgrzymki:

  9:00 – Zawiązanie wspólnoty przy domu św. Faustyny w Głogowcu.

10:00 – Procesja z relikwiami św. Faustyny z domu w Głogowcu do Sanktuarium

              Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich.

11:00 – Uwielbienie Pana Jezusa przez wspólny śpiew i zabawę przy akompaniamencie zespołu „Jordan”

12:00 – Eucharystia

 

Po Mszy św. czas na posiłek.

 

15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka.

 

Po modlitwie rozesłanie do parafii.

 

Ks. Michał Krygier
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej